Projekteerimine

  • Teenus on võimalik vastavalt kliendi vajadustele, katuse mõõtmetele ja paiknemisele projekteerida optimaalse suurusega süsteem Solitek spetsiaalse programmiga.
  • Paneelide arvust ja paiknemisest lähtuvalt arvutatakse toodang ja süsteemi tasuvusaeg koheselt.
  • Igakülgne abi võrguettevõttega liitumisel ja vajadusel abi teiste lubade taotlemisel.
  • Projekteerimine koostöös ühe tunnustatud põhjamaa elektri projekteerimis- ja paigaldus firmaga.
  • Kõik projekteerimised tehakse hilisemaid nüansse arvesse võttes.